Sunday, October 11, 2009

प्रश्नोपनिषद

अत्यंत अनिच्छेने डोळे चोळत सकाळी स्वतःच्या दोन पायांवर उभा झालो आणि माझा room-mate म्हणाला, "अबे अपनेको यहां आके आज दो साल हो गये..". तेव्हा मनात म्हटल "च्यायला...खरच की....दोन वर्षापुर्वी याच दिवशी या अमेरिका नावाच्या विचित्र देशात पाय ठेवला होता. मग काही क्षणातच दोन वर्षात आयुष्यात झालेली प्रचंड उलथापालथ डोळ्यासमोर तरळुन गेली. (म्हणजे फारस काही नाही..एक degree मिळाली.)

सहज म्हणुन बापुंच्या खोलीत डोकावलो.( तुम्हाला 'बापु' माहित नाहीत ??...कॄपया माझी 'ढेकुण' नावाची post पहा..). तर बापु उलटे झाले होते. म्हणजे शिर्षासनावस्थेत होते. दोन वर्षापुरवी हे दॄष्य बघुन धक्का बसला होता. त्याआधी उलट्या डोक्याची सरळ माणस खुप भेटली होती. पण तल्लख डोक्याचा माणुस स्वखुशीनी काही वेळ का होइना उलटा होतो हे पहिल्यांदाच बघत होतो. पण आत सवय झाली आहे. माझ्या दुसर्या room-mate च्या मते 'बापु उलटा होके वो सोच पाते है जो हम सीधा रहके नही सोच पाते इसलिये बापु हमेशा दुनिया के दो कदम आहे रहते है ।कधी साक्षात बापु 'confuse' झाल्यासारखे वाटले तर 'जरा उलटे होउन बघा काही सुचतय का' अस आम्ही सुचवुन बघतो.

डोक्यावरुन दोन पायांवर 'land' होऊन बापुंनी दर्शन दिल आणि नविन शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रातुन एक नवा विद्यार्थी येत असल्याची माहिती दिली. आमच्या university च्या १०० वर्षाच्या इतिहासात मी, बापु आणि कौस्तुभ नावाचा माणुस असे तिघच महाराष्ट्रापार झेंडे लावायला इथे पोचलो अशी माझी प्रामाणिक समजुत असल्यामुळे कोणीतरी महाराष्ट्रातुन येत आहे याचा आनंद झाला.आता इथे काही गोष्टींचा खुलासा करण आवश्यक आहे. आमच्या university मधे येणारी अथवा येऊ ईच्छिणारी व्यक्ती प्रथम बापुंना contact करते. मग बापु त्याला अथवा तिला आपल्याकडील शक्य तितकीमाहिती देऊन इष्ट व्यक्तीकडे (त्या त्या department प्रमाणे...) सुपुर्त करतात. University मधे भारतातुन पोचणारा विद्यार्थी international office मधेही जाता प्रथम बापुंच्या lab-office मधे त्यांच दर्शन घेतो आणि पुढील कामाला लागतो. कधी कधी मला आणि माझ्या दुसर्या room-mate ला अशी साधार भिती वाटते की यामुळे कधितरी बापुंचा श्रीलंकन adviser डोक्यात राख घालुन घेईल, "अरे काय लावलय काय ? Lab आहे का S.T. ची inquiry window ? आत्ताच्या आत्ता आपल सामान घेऊन बाहेर हो...." अस सिंहली मधे ओरडेल आणि बापु रस्त्यावर येतील. पण बापुंच्या जबरदस्त व्यक्तीमत्वापुढे तोही नमला आहे. या अभुतपुर्व समाजसेवेबद्द्ल नुकतच बापुंना indian student association या संस्थेच सर्वोच्च प्रमुखपद एकमुखानी बहाल करण्यात आल. तर प्रश्न विचारत येणारी दिनवाणी, अज्ञानी जनता बापुंना नवीन नाही. एकाहुन एक नाठाळ, illogical प्रश्नकर्ते बापुंनी पचवले आहेत. पण येणार्या या महाराष्ट्राच्या सुपुत्रानी सगळ्यांवर कडी केली. यायच्या आधी भारतातुन आणि प्रत्यक्ष आल्यावर साक्षात प्रश्नोपनिषद उभ करुन बापुंचे डोळे पांढरे केले. हे सर्व संभाषण electronic स्वरुपात उपलब्ध असुन त्यातील काही भाग खाली वानगी दाखल देत आहे.पुढे मागे हे सर्व संवाद ग्रंथरुपाने ( बापुंच्या प्रस्तावनेसकट..) प्रसिध्द करण्याचा आमचा विचार आहे.

तर सोयीसाठी आपण त्या व्यक्तीच नाव देशपांडे आहे अस धरुयात. खालील सर्व संभाषण 'मिंग्लिश' नावाच्या भाषेत असुन गरज पडल्यास भाषांतरासाठी तज्ञांची मदत घ्यावी. कंसातील संवाद हे बापुंच्या मनातील आमच्याजवळ व्यक्त केलेले त्रस्त विचार आहेत.


(..email वरुन नमस्कार-चमत्कार झाल्यावर एक दिवस देशपांड्यानी 'basic' पासुन सुरवात केली..)

देशपांड्याः hiiiii

बापुः Hi.

देशपांड्याः wat are the facilities available in offcampus appt's kitchen ?

बापुः my apt has oven, dishwasher n fridge...

देशपांड्याः okk...how much is the rent ?

बापुः ... $

देशपांड्याः and how many you share it ?

बापुः 3

देशपांड्याः I have heard that more than 3 is illegal..

बापुः ya ( आमच्या मित्रांच्या room war एक illegal रहातो. तो building च्या आसपास असला की चोरासारखा वावरतो आणि दार वाजल की बाथरुम मधे लपुन बसतो...)

देशपांड्याः what kind of dresses do we need to use after coming there?

बापुः means ? ( ??? ... हा माणुस गडचिरोली जिल्ह्यातल्या अदिवासी भागातला आहे का? जे लंगोटी आणि हातात धनुष्यबाण घेऊन वावरतात ?)

देशपांड्याः i mean i heard tat nobody uses there shirts only t shirts are used...

बापुः ( कोण ? कोण ? तुला या गोष्टी सांगत रे ? महाराष्ट्रात तो माणुस भेटला तर त्याचे कपडे काढुन हाकलुन देईन... ) come prepared with all kinds of thermal weather...

देशपांड्याः even in college we dont need to have formals na?

बापुः नाही..( सध्या summer असल्यामुळे professor आणि विद्यार्थी अर्धी चड्डी आणि T-shirts मधे मुक्त संचार करत असतात....तु फक्त कपडे घाल म्हणजे झाल..)

देशपांड्याः I am planning to bring a blazer..

बापुः ok. ( तु धोतरजोडी घेऊन आलास तरी चालेल ...फक्त मला सांगु नकोस..)

देशपांड्याः & even searching for Polo Collar t shirts

बापुः hmm..( का ? का ? का ? मलाच का ?)

देशपांड्याः wat dress shall I wear when i step on US ???

बापुः anything ..its not a big deal ( traditional कपडे घालुन आल्याशिवाय अमेरिकेत सोडत नाहीत...so धोतर, कोट, पगडी ( झिरमिळ्यांसकट..) आणी पायात पादुका हे घालुन ये )

देशपांड्याः i need to get Ramcard first na?

बापुः what ? ( इथे देशपांड्यानी बापुंची विकेट घेतली..यायच्या आधीच बापुंना माहित नसलेली माहिती मिळवली. )

देशपांड्याः i read that this card is ID, library card, computing fascility card ....in all its everything

बापुः ( आता मात्र साक्षात बापुंचा सयंम डळमळु लागला..) ..for that first u need to come to CSU...मग आल्यावर त्याचा विचार कर.

देशपांड्याः ok. उद्या TB test ( जी यायच्या आधी करावी लागते..) चा report आणायला जायच आहे. ( लगेच india मधल्या कामाच reporting..)

बापुः k.

देशपांड्याः how do u manage financial transactions over there?

बापुः we have a bank on campus ( mainly हवाला..i personally prefer smuggling..)

|| ||

देशपांड्याः hi senior .. ( ही case दिवसेंदिवस हाताबाहेर चालली होती..)

बापुः hi

देशपांड्याः good morning

बापुः good night

देशपांड्याः :) ( ' good night ' चा चिमटा देशपांड्याच्या डोक्यावरुन गेला.. ) r u there ?

बापुः ya

देशपांड्याः ok..its better

बापुः ... ( its better ? its better ? तु ये रे...तु फक्त इथे पोच..)

देशपांड्याः when will all professors will come back from summer vacation?

बापुः no idea (lets see..everybody has not reported to me before going...i need to be more strict about this next time..i need to send those defaulters warning email...everybody should come back by august ...but that maths prof is very adamant i will see to him)

बापुः they plan their holiday according to their convenience ...some profs take holidays when they want.. ( है शाब्बास..)

देशपांड्याः lucky they r...( हिंदी मधे एक फार चागली म्हण आहे....गिरे तो भी टांग उप्पर..)


|| 3 ||

देशपांड्याः which shuttle service u will suggest from airport ?

बापुः greenride is cheaper

देशपांड्याः sure..bt wat abt luggage?

बापुः pls see their website ( या shuttle service मधे फक्त माणस allowed आहेत...luggage साठी airport च्या बाहेर खेचर बांधलेली असतात..airport वर पोचल्यावर counter वर चौकशी कर.. )

देशपांड्याः do we need to provide them drop off address ?

बापुः ya ( नाही नाही. अजिबात नाही. ते नविन students ना शहराच्या जवळच्या जंगलात सोडतात..मग तुम्हाला रस्ता शोधत इष्ट ठिकाणी पोचाव लागत..)


तर या वरिल उदाहरणांप्रमाणे, या व्यक्तीच्या बापुंशी झालेल कित्येक तासांच आणी अनेक lines संभाषण फक्त 'प्रश्न आणी उत्तर' या स्वरुपात आढळत. या माणसाला प्रश्नांचा अतिसार झाला असावा अशी आमची शंका आहे. आणी रोग आटोक्यात आल्यास बापुंच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी त्यावर खास 'पुणेरी पध्दतीनी' उपचार करण्याच्या आमचा विचार आहे.