Saturday, October 25, 2008

स्वतःविषयी

जन्मगाव: पुणे

जन्मस्थळ: जन्माला आलो त्या हॉस्पीटलची पुढची खोली सदाशीव पेठेत आणि मागची खोली नारायण पेठेत होती.

आडनाव: देशपांडे

शाळा: नुतन मराठी विद्यालय

हे वाचुनसुध्दा तुम्हाला पुढे वाचायची ईच्छा आहे ? आमची (हे आदराथ्री घ्यायच...) हरकत नाही. पण नंतर तुमची असु शकते.शीशु शाळा,छोटी शाळा,मोठी शाळा - नुमवि आणि कॉलेज स.प. महाविद्यालय असल्यामुळे आमच्या (हे आदराथ्री घ्यायच...) आयुष्याची पहिली १७ वषॅ शिक्षण प्रसारक मंडळी नावाच्या अद्वितिय संस्थेत गेली.ही संस्था आणि जन्मगाव यांचा परिणाम तुम्ही पाहातच आहात.जे मित्र भेटले तेही असेच.( असे मित्र असले की वेगळे शत्रु लागत नाहीत.)त्यामुळे सध्या आम्ही (हे बहुवचनी...तुम्हाला ही आदराथ्री-बहुवचनी ची भानगड सुधरत नसेल,झेपत नसेल,पचत नसेल तर सोडुन द्या...its advance stuff,you know..)आठवड्यातुन एकदा तरी भेटुन टोमणे मारणे,कुजकट बोलणे,एखाद्याला हरभर्याच्या झाडावर चढवणे,एखाद्या झाडावरच असल्यास त्याला खाली उतरविणे असे उपक्रम राबवित असतो.सध्या पुण्यातुन उध्धटपणा,कुजकटपणा,खत्रुडपणा,माज हे गुण लुप्त होत चालले आहेत.याचे आम्हाला अतीशय़ दुःख आहे.म्हणुनच हे बहुमुल्य गुण जपण्याचा आम्ही सतत प्रयत्न करत असतो.हे तुम्हीसुधा करु शकता.त्यासाठी पुण्यात असणे गरजेचे नाही.क्लिंटनच्या अमेरिकेतील टेक्सास मधुनही हे करु शकता.....आजच नव्हे आत्ताच सुरवात करु शकता....कारण.................कारण............................................अशा फालतु गोष्टी वाचण्यात एवढा वेळ घालवणारे तुम्ही नक्कीच रिकामटेकडे असणार !!!!....

1 comment:

Avanti said...

Saheb ek tar blog wachayala dyayche n mag rikam tekade hi upama dyaychi....tumhi assal puneri wagat ahat ha...:P