Saturday, October 25, 2008

Thanks Giving

11/19/2007


मला सध्या ४-५ दिवसांची सुट्टी आहे. (त्यामुळे रोज Jim आणि swimming चालुआहे).Thanks Giving नावाचा सण असतो ह्यांचा, त्याबद्द्ल.ह्यात सण साजराकरण्यासारख काय आहे हे मला खरच कळत नाही.एक तर ही लोका जाता येता उठताबसता escuse me,thank you म्हणत असतात.Footpath वरुन जाताना एकमेकांच्यासमोरुन (ती एका कडेनी आणि मी दुसर्या कडेनी...) गेल की thank you किंवाescuse me.जिन्यात एकमेकांना cross झाला की thank you.अरे काय लावलय काय? (एवढ्या आम्ही शिव्या पण देत नाही..). पहिल्या पहिल्यांदा रस्त्यावरुनजाताना कोणाकडे पाहिला की ती व्यक्ती smile द्यायची तेव्हा special वाटायचा.नंतर आजी-आजोबांनी पण smile दिल्यावर लक्षात आला की ही यांचीपध्दतच आहे.आत मी आजी-आजोबांकडे पहात नाही.तर आता मला ही लोका या सणाला thanks giving म्हणजे exactly काय करतातयाची भयंकर उत्सुकता आहे.ते एकदा लक्षात आल की मी त्याच धर्तीवर 'मारा टोमणे' नावाचा सण पुण्यात सुरु करयाच्या विचारात आहे.

बाकी सर्व ठीक. (फक्त California मधे वणवा पेटला..आत मी आल्यावर अश्याछोट्या मोठ्या गोष्टी व्हायच्याच. मुंबईत पहिल्यांदा गेलो तर पूर आला होता...)

2 comments:

Bhagyashree said...

हेहेहे...
मारा टोमणे सण कधी सुरू होतोय याची प्रचंड उत्सुकता आहे ! :))

Neeta Pimpalnerkar said...

Mara tomane...best...:)